Frivillig ved arrangementer

Tresu Cup og evt. andre stævner/initiativer

Ønsket er 6 – 8 frivillige

Et udvalg hvor I selv planlægger og koordinere vores Tresu Cup - evt. håndboldstævner

I starten af året. (Typisk har det været sidste weekend januar/ første weekend februar) Der udfærdiges en indbydelse til de øvrige klubber i Kolding Kommune – andre tidligere deltagere. Stævnet oprettes på hjemmesiden www.stævner.dk hvor der også er tilmelding og betaling. Planlægning af stævnet, udsendelse af programmet til deltagere. Bemandingsplan af tidtagerbord og dommere. Udsendelse af program til deltagere. Der ligger en færdig drejebog i foreningen der kan bruges.
 
Skal der laves tombola eller andet i hallen, sponsorer. Denne post vil kræve møder fra oktober til januar/februar. 
Opgaven med stævner vil cirka tage 10-15 timer alt efter, hvad I ønsker af stævner.

 
Tak-til-de-frivillige-udvalget

Ønsket er 6 frivillige

I får et budget (fastsat af bestyrelsen), hvor i har frie hænder til at takke de frivillige gennem året. 

Det kan være en frivilligfest med egenbetaling. Det kan være et hvilket som helst arrangement. Det kan være en oplevelse, en flaske vin eller andet.
 
Er frivillig i foreningen der har gjort sig ekstra positivt bemærket.
 
En ny måde for Bjert IF at sige tak. 

Opgaven vil tage minimum 2 timer - alt efter jeres initiativer

 
Kunstbaneudvalg
 
Ønsket er 8 frivillige

Gør vores forening attraktiv i kapløbet om at skaffe penge til en kunstgræsbane. Det kan være i samarbejde med sponsorerudvalg.

 
Fondsansøgning i forhold til at Kolding Kommune måske vil investere i kunstgræsbaner i Kolding Kommune.
 
Planlægning at anlæg i samarbejde med Kolding Kommune.
 
Her kan der rejses penge på flere forskellige måder, hvor salg af fyrværkeri op til nytår allerede er et fast punkt for udvalget.
 
Udvalgsmøderne kan variere i tid efter, hvad I vil planlægge. Fra 6 timer og op.
 
Holdbeskrivelser
Ønsket er 1 frivillig pr oprettet hold i hele foreningen. 

Ansvar for holdets kontingentbetalinger.
Du har ansvaret på dit hold, for at alle har betalt kontingent senest efter tredje træning.

Kommer der nye spillere/medlemmer til holdet i løbet af indeværende sæson, koordineres
kontingentbetaling i samråd med foreningens kasserer.
 
Kasserer modtager en mail med det nye medlems navn, telefonnummer og mailadresse.
 
Opgaven vil kræve 1-2 timers arbejde.

 
Ansvar for at alle er registreret ved motionsbadminton
 
Her har du ansvaret for, at alle deltagere ved motionsbadminton er registreret.
 
Hvert enkelt medlem kan vælge en frivillig opgave / eller betale sig fra frivilligt arbejde.
 
Opgaven vil samlet tage 1-2 timer.
Bjert Idrætsforening - Engløkke 2 - 6091 Bjert - Telefon 25572044 - CVR 29 85 66 80