Ved indmeldelse modtager du en nummereret nøgle (depositum kr. 150).
Nøglen giver adgang til banerne og omklædningsrum.


Nøglens nummer skal anvendes ved reservation af tid på skema opsat på opslagstavlen. Nøglen er personlig og må ikke lånes ud.


Ved udmeldelse af tennisklubben skal nøglen omgående afleveres og du vil modtage betalt depositum kr. 150 retur. Afleveres nøglen ikke, vil du stadig
blive betragtet som medlem af klubben og blive opkrævet kontingent.

 

Ordensregler!     
Du skal altid feje banen og lines efter spil.                                                                              Tørre baner skal vandes både før og efter spil. 
I våde perioder må der ikke spilles hvis der står vand på banerne eller du kan afsætte fodspor i gruset.

 

 

Bjert Idrætsforening - Engløkke 2 - 6091 Bjert - Telefon 20282879 - CVR 29 85 66 80