Serviceopgaver

Klubskabe i klubhuset
Ønsket er 2 frivillige
Sammen 2 gange Start forår/ slutning af sommerferien.
Her tømmes/ fejes klubhusets skabe.
Skiltning på skabene opdateres med korrekt U årgang og træner navne.
Opdatering af listen på pc med låse kombinationen på hvert skab.
Opgaven vil samlet tage 4-5 timer

Skabe i hallen
Ønsket er 4 frivillige
I er 4 frivillige der sammen får ryddet op i skabene i hallen sammen med det bagerste lokale i hallen. 
Der ryddes op og sorteres i idrætsforeningens sager. Så vi er klar til næste sæson. 
Opgaven vil tage 2-3 timer
 
Vask af overtræksveste
Overtræksveste i hallen vaskes og lægges tørre retur i hallens skabe. 
2 personer i uge 42
2 personer i uge 12
Opgaven vil tage 2-3 timer
Overtræksveste i klubhuset vaskes og lægges retur i materialerummet ved boldbanerne.
4 personer i uge 42
4 personer i uge 12
4 personer i sommerferien
Opgaven vil tage 2-3 timer
 
Spillerdragter
Ønskes samlet 4 frivillige
Spillerdragter samles ind til sæsonafslutning, tjekkes igennem. Så vi kan få suppleret hvis der mangler. 
Dragterne udleveres til trænerne igen efter sæsonafslutning
2 personer i april/maj måned håndbold
2 personer i juni måned fodbold
Opgaven vil tage 2-4 timer
 
Håndværkeropgaver
Ønskes 10 frivillige
Kan du svinge en malerpensel, slå med en hammer, skrue eller save, samle noget elektricitet?
Indimellem har vi foreningen behov for hjælp til at samle en vogn, lave nogle nye skabe til materialer i hallen, 
eller lave en kasse, et spejl eller andet arbejde. Så kan du bruge hænderne, er det en stor hjælp for os. 
Opgaverne kan variere og varer fra 2- 6 timer.
 
Arbejdsdag (den sidste lørdag i marts)
Lørdag d. 30. marts 2019. 
Ønskes 45 personer
Der laves forskelligt forfaldent arbejde på området i og omkring klubhuset og omkring fodboldbanerne. 
Oprydning i materialerummet, klargøring af tennisbanerne, havearbejde og håndværksmæssigt arbejde.
Årligt laves der en liste med opgaver, hvor der er plads til både store og små.
Alle mødes til fælles morgenmad kl. 9.30, hvor opgaverne fordeles.
Kl. 13.00 slutter vi alle af med pølser og brød til frokost.
 
Mini arbejdsdage
Ønskes 3 x 6 personer
Her bliver materialerummet ryddet og fejet. 
Bøgehækken omkring klubhuset lues og trappen op til boligområdes bliver klippet ned
Der grilles en pølse med brød efter arbejdet. 
Mødetid kl.10-12
Lørdag d. 18. maj
Lørdag d. 22. juni
Lørdag d. 22. august
 

Bjert Idrætsforening - Engløkke 2 - 6091 Bjert - Telefon 25572044 - CVR 29 85 66 80