Tennis udvalget
Her ser du, hvem der er medlem af tennis udvalget. Udvalgets opgave er at drive tennisafdelingen med reference til Bjert Idrætsforenings bestyrelse. Der vælges ny formand for tennis udvalget hvert år. Udvalget er i øvrigt selvsupplerende.
Mads Viborg Schmidt mviborgschmidt@gmail.com 20282879
Bo Eskildsen boesk@vejle.dk 22153027

 
Bjert Idrætsforening - Engløkke 2 - 6091 Bjert - Telefon 20282879 - CVR 29 85 66 80